top of page

Privacy verklaring

Japon zorgt er ten allen tijde voor dat privacy geborgd is door data van klanten en geinteresseerden beveiligd te bewaren met een wachtwoord en inlogcode.

De data die Japon vergaart zullen alleen intern gebruikt worden voor het contact met de klant (via e-mail of telefoon). De data zal niet aan derden worden verstrekt.

De mogelijkheid bestaat altijd voor de klant / gebruiker om de data in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar info@japonvintagetrouwjurken.com. Uiteraard is hiervoor geen reden noodzakelijk.

Indien er twijfel bestaat over de juistheid van omgang met gegevens dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen via info@japonvintagetrouwjurken.com, maar er kan ook gemeld worden bij de autoriteit persoonsgegevens dat er twijfels of klachten bestaan over omgang met de gegevens door Japon.

Indien er vragen en / of opmerkingen zijn over Japon, dan horen wij dit natuurlijk graag.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

bottom of page